• Türkçe
  • English

IPCEDU 2021 - Tam Metin Bildiri KitabıTam Metin Bildiri Kitabı İndir

 
 Uluslararası Pegem Eğitim Kongresi'nde (IPCEDU-2021) sunulacak olan bildirilerin sahipleri dilerlerse; sunumları sırasında oturum başkanı ve dinleyicilerden almış oldukları dönütleri de kullanarak gözden geçirecekleri bildirilerini tam metin formatına getirerek Aralık 2021’de yayımlanacak “IPCEDU-2021 Tam Metin Bildiri Kitabı”nda basılması için başvuruda bulunabilirler. Tam Metin Bildiri Kitabı için yayın kriterleri aşağıda belirtilmiştir:

Başvurular 20 Kasım - 25 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Değerlendirmeye alınan yayınlar 26 Kasım - 1 Aralık 2021 tarihleri arasında değerlendirme kurulu tarafından incelenerek yazarlara 2 Aralık 2021 tarihinde bilgilendirme yapılacaktır. Tam Metin Bildiri Kitabı 15 Aralık 2021’ye kadar yayımlanacaktır.

IPCEDU-2021 Tam Metin Bildiri Kitabı Bölümleri İçin Kabul Kriterleri:
  • Bölümler en az 5, en fazla 15 sayfa olmalıdır (Calibri, 10 punto, tek satır aralığı).
  • Bölümlerin konusu açıklanan temaların en az birine girmeli ve ana tema ile paralellik göstermelidir.
  • Bölümler Türkçe ya da İngilizce  olmalı ve dil sorunları olmamalıdır.
  • Çalışmada benzerlik (intihal) kontrolü yapılacak olup kaynakça gösterilmeyen cümleler barındırıyorsa, başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Birebir alıntılamalarda ise kaynakça gösterilse dahi %15’i geçmemesi gerekmektedir, kullanılan kaynaklar kaynakça listesinde verilmelidir.

Örnek Tam Metin Bildiri Kitabı Şablonu için tıklayınız