• Türkçe
  • English

IPCEDU 2021 - Kongre Programı
28 Ekim 2021 Perşembe

13:30-15:00:

Açılış Töreni
Saygı Duruşu, İstiklal Marşı
Tanıtım Videoları
Müzik Dinletisi
*Servet Sarıkaya, Pegem Akademi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
*Prof. Dr. Mahmut Selvi, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı
*Prof. Dr. Musa Yıldız, Gazi Üniversitesi Rektörü
* Prof. Dr. Mehmet Şişman (Teşrifleri Hâlinde), YÖK Yürütme Kurulu Üyesi
*Prof. Dr. Mahmut Özer (Teşrifleri Hâlinde), Millî Eğitim Bakanı
Uluslararası Karma Sergi Açılışı

Salon: PEGEM

15:00-15:15:

Ara Dinlenme

15:15-16:15:

1. Oturum

16:15-16:30:

Ara Dinlenme

16:30-17:30:

2. Oturum

17:30-17:45:

Ara Dinlenme

17:45-19:30:

Panel 1: Yeni Nesil Öğretmenlik (Hibrit Eğitim)
Moderatör:
Prof. Dr. Selçuk Özdemir
Panelistler:
Prof. Dr. Ömer Delialioğlu
Doç. Dr. Recep Bildik
Prof. Dr. Selçuk Şirin

Salon: PEGEM


29 Ekim 2021 Cuma

09:30-10:45:

3. Oturum

09:30-12:15:

Çalıştay: Çalıştay 1: Proje Hazırlama ve Yönetme Sürecinin İncelikleri
Prof. Dr. Salih Şahin
Salon: PEGEM

10:45-11:00:

Ara Dinlenme

11:00-12:15:

4. Oturum

12:15-14:00:

Yemek Arası

14:00-15:30:

Panel 2: Eğitimin 5N 1K'sı
Moderatör:
Prof. Dr. Ahmet Doğanay
Panelistler:
Prof. Dr. Gürcü Erdamar
Prof. Dr. Mustafa Sözbilir
Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş

Salon: PEGEM

15:30-15:45:

Ara Dinlenme

15:45-17:00:

5. Oturum

17:00-17:15:

Ara Dinlenme

17:15-18:30:

6. Oturum

17:15-18:30:

Kitap Söyleşisi
Ters Yüz Edilmiş Sınıf ve Öğrenme
Moderatör: Prof. Dr. Selçuk Özdemir
Editör/Yazarlar:
Doç. Dr. Esef Hakan Toytok
Dr. Özgür Bolat

Salon: PEGEM

21:00-23:00:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlama Programı


30 Ekim 2021 Cumartesi

09:30-10:45:

7. Oturum

09:30-12:00:

Çalıştay: Çalıştay 2: Kesitsel ve Boylamsal Yapısal Eşitlik Modelleri
Doç. Dr. Yaşar Kuzucu
Salon: PEGEM

10:30-10:45:

Ara Dinlenme

10:45-12:00:

8. Oturum

12:00-13:30:

Yemek Arası

13:30-14:45:

9. Oturum

14:45-15:00:

Ara Dinlenme

15:00-16:15:

10. Oturum

16:15-16:30:

Ara Dinlenme

16:30-18:00:

Panel 3: Çevrimiçi (Online) Eğitimin Pedagojisi
Moderatör:
Dr. Özgür Bolat
Panelistler:
Dr. David Dockterman
Dr. David Frost
Prof. Dr. Drago-Severson Ellie

Salon: PEGEM

18:00-18:15:

Ara Dinlenme

18:15-19:00:

Kapanış ve Değerlendirme
Salon: PEGEM

1. Oturum 28 Ekim 2021 Perşembe 15:15-16:15
Salon: PEGEM
Oturum Başkanı Doç. Dr. Yüksel Gündüz
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Aslan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
79TürkçeÖğretmen Semahir İlgörÖğretmen Semahir İlgör
Doç. Dr. İbrahim Gül
Öğretmenlerin Performans Değerlendirmesinin Kurum Yöneticilerine Bırakılmasıyla İlgili Öğretmen Görüşleri / Teachers' Opinions On Leaving The Performance Evaluation Of Teachers To Institutional Administrators
86TürkçeÖğretmen Cevahir GülÖğretmen Cevahir Gül
Doç. Dr. İbrahim Gül
İlkokul Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre Okul Öncesi Eğitimin Çocukların Akademik Başarısına Etkisi / The Effect Of Preschool Education On Children's Academic Achievement According To Primary School Teachers' Views
319TürkçeÖğr. Gör. Adil YıldızÖğr. Gör. Adil Yıldız
Deneme Bildirisi / Test Proceeding
350TürkçeDr. Fatma KesikDr. Fatma Kesik
Öğretmen A.hülya Baydın
Öğretmen Birce Ezgi Çapkan
Öğretmen Işık Gürsoy
Uzaktan Eğitim Sürecinde Sanal Sınıf Yönetiminde Karşılaşılan Sorunlar / Problems Encountered In Virtual Classroom Management In The Distance Education Process
351TürkçeÖğretmen Buket GülmezDr. Fatma Kesik
Öğretmen Buket Gülmez
Öğretmen Mehmet Garip
Öğretmen Ezgi Akbulut
Covid - 19 Salgını Sürecinde Okul Müdürlerinin Teknoloji Liderliği Yeterliklerinin İncelenmesi / Investigation Of Technology Leadership Competencies Of School Principals During The Covid-19 Epidemic Process
378TürkçeÖğretmen Talip DurduÖğretmen Talip Durdu
Covid - 19 Salgın Döneminde Maarif Müfettişlerinin Mesleki Yönden Yaşadıkları Sorunlar / Professional Problems Faced By Education Inspectors During The Covid-19 Pandemic1. Oturum 28 Ekim 2021 Perşembe 15:15-16:15
Salon: GAZİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ada
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Atasoy
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
297TürkçeÖğretmen Esra Öntaş MutluÖğretmen Esra Öntaş Mutlu
Prof. Dr. Şükrü Ada
Lisansüstü Öğrencisi Hale Gönenç
Öğretmenlerin Çalışma Arkadaşlarıyla Yaşadıkları Çatışmanın Nedenleri ve Yönetim Stratejilerinin İncelenmesi / An Investigation Of The Causes Of The Conflict That Teachers Faced With Their College And Management Strategies
300TürkçeUzman Neslihan KılıçUzman Neslihan Kılıç
Prof. Dr. Şükrü Ada
Ortaokul Öğretmenlerinin 21. Yüzyıl Öğretmen Becerilerinin İncelenmesi / Investigation Of Secondary School Teachers' 21st Century Teacher Skills
334TürkçeProf. Dr. Murat TaşdanProf. Dr. Murat Taşdan
Arş. Gör. Dr. Nuriye Karabulut
Arş. Gör. Z. Halid İpek
İlköğretim Okullarında Veriye Dayalı Karar Verme / Data-based Decision Making In Primary Schools
370TürkçeArş. Gör. Kübra YenelArş. Gör. Kübra Yenel
Türkiye’de Eğitim Sendikası Liderlerinin Özellikleri / Teachers Union Leaders’ Characteristics In Turkey1. Oturum 28 Ekim 2021 Perşembe 15:15-16:15
Salon: 19 MAYIS
Oturum Başkanı Doç. Dr. Emine Hatun Diken
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
208TürkçeLisansüstü Öğrencisi Nisa YenikalaycıLisansüstü Öğrencisi Nisa Yenikalaycı
Prof. Dr. Salih Ateş
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Kelime İşlemci Programını Fen Derslerinin Amacına Göre Kullanabilme Yeterliklerinin Bilişsel Stil ve Motivasyon Açısından İncelenmesi / Analysis Of Pre-service Science Teacher's Competencies To Use The Word Processing Program According To The Purpose Of Science Courses In Terms Of Cognitive Style And Motivation
210TürkçeLisansüstü Öğrencisi Nisa YenikalaycıLisansüstü Öğrencisi Nisa Yenikalaycı
Prof. Dr. Salih Ateş
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Tablolama Programını Fen Derslerinin Amacına Göre Kullanabilme Yeterliklerinin Bilişsel Stil ve Motivasyon Açısından İncelenmesi / Analysis Of Pre-service Science Teacher's Competencies To Use The Spreadsheet Program According To The Purpose Of Science Courses In Terms Of Cognitive Style And Motivation
364TürkçeDoç. Dr. Emine Hatun DikenDoç. Dr. Emine Hatun Diken
8. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Alanındaki Çoktan Seçmeli Soruları Çözerken Kullandıkları Bilişsel ve Üstbilişsel Stratejilerin Kaynakları / Resources Of Cognitive And Metacognitive Strategies Used By Grade 8 Students When Solving Multiple-choice Questions In The Area Of Science1. Oturum 28 Ekim 2021 Perşembe 15:15-16:15
Salon: 23 NİSAN
MATEMATİK EĞİTİMİ
Oturum Başkanı Doç. Dr. Belgin Özaydınlı
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Atilla Özdemir
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
119TürkçeArş. Gör. Begüm ÖzmusulArş. Gör. Begüm Özmusul
Öğretmen Sibel Tutan
Prof. Dr. Ali Bozkurt
7. Sınıf Matematik Ders Kitabının Geometrik Muhakeme Becerileri Kazandırma Potansiyeline Göre İncelenmesi / An Analysis Of The 7th Grade Mathematics Textbook According To Its Potential For Gaining Geometric Reasoning Skills
237TürkçeLisansüstü Öğrencisi Çağlar ÇankayaLisansüstü Öğrencisi Çağlar Çankaya
Doç. Dr. Belgin Özaydınlı
Tam Sayılar Konusunun Öğretiminde Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Sayma Pullarını Kullanma Durumları / The Situations Of Secondary School Mathematics Teachers Using Counting Stamps In Teaching The Subject Of Integers
238TürkçeLisansüstü Öğrencisi Elif ÖztürkLisansüstü Öğrencisi Elif Öztürk
Doç. Dr. Belgin Özaydınlı
Trt Çocuk Çizgi Filmlerinin Çevresel Farkındalık Açısından İncelenmesi / Analyzing Trt Kid Cartoons In Terms Of Plant Awareness
382TürkçeLisans Öğrencisi Aliye Beyza VergisizLisans Öğrencisi Aliye Beyza Vergisiz
Dr. Öğr. Üyesi Atilla Özdemir
Geometri Öğretiminde Origami Kullanımının Öğretmen Adaylarının Kavram İmajlarına Etkisinin İncelenmesi / Investigating The Effect Of Origami Use In Geometry Teaching On Pre-service Teachers' Concept Images1. Oturum 28 Ekim 2021 Perşembe 15:15-16:15
Salon: 29 EKİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Necdet Karasu
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Şule Fırat Durdukoca
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
92TürkçeÖğretmen Sevgi YavuzUzman Şerife Takmaz
Öğretmen Sevgi Yavuz
Öğretmen Aybetül Türken
Digital Mathematics Journey And Media Literacy Etwinning Project / Digital Mathematics Journey And Media Literacy Etwinning Project
167TürkçeArş. Gör. Mehmet İnceArş. Gör. Mehmet İnce
Doç. Dr. Şule Fırat Durdukoca
Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Öğrencilere İlişkin Metaforik Algıları / Metaphorical Perceptions Of Teacher Candidates Regarding Students With Special Needs
168TürkçeArş. Gör. Mehmet İnceArş. Gör. Mehmet İnce
Öğr. Gör. Damla Cumalı
Prof. Dr. Gülay Ekici
Lisansüstü Öğrencilerinin Nitel Araştırmalar Dersine İlişkin Görüş ve Önerileri: Uzaktan Eğitim Uygulaması Örneği / Postgraduate Students' Opinions And Suggestions Regarding Qualitative Studies Course: An Example Of Online Education Application
224İngilizceÖğretmen Namrata LundÖğretmen Namrata Lund
Impact Of Divorce On A Child In The Classroom


1. Oturum 28 Ekim 2021 Perşembe 15:15-16:15
Salon: 30 AĞUSTOS
Oturum Başkanı Prof. Dr. Kasım Kıroğlu
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Mehmet Özenç
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
68TürkçeDr. Öğr. Üyesi Erdem HareketDr. Öğr. Üyesi Erdem Hareket
İnsan Hakları Eylem Planı Çerçevesinde Hak Eğitimi Süreçlerine Yönelik Bir Değerlendirme: Çocuk Hakları Eğitimi Projesi Örneği / An Evaluation Of Right Education Processes In The Framework Of The Human Rights Action Plan: The Example Of Child Rights Education Project
69TürkçeDr. Öğr. Üyesi Erdem HareketDr. Öğr. Üyesi Erdem Hareket
Prof. Dr. Kasım Kıroğlu
Pandemi Dönemi Eğitim Uygulamalarının Çocuk Haklarına Yansımaları: Uluslararası Sözleşmeler Bağlamında Bir Değerlendirme / Reflections Of Educational Practices During The Pandemic Period On Children's Rights: An Evaluation In The Context Of International Conventions
188TürkçeArş. Gör. Nurbanu ŞerenArş. Gör. Nurbanu Şeren
Prof. Dr. Kasım Kıroğlu
Sınıf Öğretmenliği Mezunlarının Alan Eğitimi Derslerindeki Öz - Yeterlik Algıları / Primary School Teaching Graduates’ Self-efficacy Perceptions In Field Education Courses
342TürkçeDoç. Dr. Mehmet ÖzençDoç. Dr. Mehmet Özenç
Covid 19 Pandemi Sürecinde İlk Okuma ve Yazma Öğretimi / First Reading And Writing Teaching In The Covid 19 Pandemic Period


2. Oturum 28 Ekim 2021 Perşembe 16:30-17:30
Salon: PEGEM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Murat Gürkan Gülcan
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Süheyla Bozkurt
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
26TürkçeUzman Ayhan KılıçUzman Ayhan Kılıç
P21’nin 21. Yüzyıl Becerileri Kapsamında Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Düzey Tanımlarının Değerlendirilmesi / Evaluation Of The Level Definitions Of The Turkish Higher Education Qualifications Framework In The Scope Of 21st Century Skills Of P21
65TürkçeLisansüstü Öğrencisi Yücel SarıoğluLisansüstü Öğrencisi Yücel Sarıoğlu
Prof. Dr. Cevat Elma
Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatında Görev Yapan Şeflerin Mobbinge Maruz Kalma Durumlarının İncelenmesi (İstanbul İli Örneği) / Investigation Of Mobbing Exposure Situations Of Chiefs Working In The Provincial Organization Of The Ministry Of National Education (sample Of İstanbul)
130TürkçeLisansüstü Öğrencisi Rüveyda EnginarLisansüstü Öğrencisi Rüveyda Enginar
Prof. Dr. Cevat Elma
Öğretmenlerin Kullandıkları İzlenim Yönetim Taktikleri ile Öznel İyi Oluş Durumları Arasındaki İlişki / The Relationship Between Impression Management Tactics Used By Teachers And Their Subjective Well-being
200TürkçeDr. Öğr. Üyesi Süheyla Bozkurt BalcıDr. Öğr. Üyesi Süheyla Bozkurt Balcı
Dr. Öğr. Üyesi Ömür Çoban
Ortaokul Öğrencilerinin Ergen İyi Oluş Düzeyleri ile Akademik Özyeterlik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Investigation Of The Relationship Between Secondary School Students' Adolescent Well-being Levels And Academic Self-efficacy Perceptions
216TürkçeLisansüstü Öğrencisi Nazlı Can Arslan ŞipşakLisansüstü Öğrencisi Nazlı Can Arslan Şipşak
Prof. Dr. Cevat Elma
Özel Okullarda Çalışan Öğretmenlerin Ders Denetimine İlişkin Bakış Açıları ve Denetim Kaygılarının İncelenmesi / An Investigation Of The Perspectives And Anxiety Towards Course Inspection Of The Teachers Working In Private Schools2. Oturum 28 Ekim 2021 Perşembe 16:30-17:30
Salon: GAZİ
Oturum Başkanı Doç. Dr. Serkan Dinçer
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Mesut Ünlü
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
262TürkçeÖğretmen Emine Esra KazancıÖğretmen Emine Esra Kazancı
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Çevik
Hibrit Eğitim Modelinde Bilişim Teknolojileri Dersi Öğretim Programının İncelenmesi ve Mevcut Duruma Uygunluğunun Değerlendirilmesi. / Investigation Of Information Technologies Curriculum In Hybrid Education Model And Evaluation Of Its Suitability To Current Situation.
278TürkçeÖğr. Gör. Ayşe GülÖğr. Gör. Ayşe Gül
Teknoloji Destekli Eğitim İngiltere, Türkiye ve Güney Kore Karşılaştırması / Technology Enhanced Education England, Turkey And South Korea Comparison
357TürkçeDr. Öğr. Üyesi Mesut ÜnlüDr. Öğr. Üyesi Mesut Ünlü
Kovid - 19 Pandemi Dönemi Çevrimiçi Uzaktan Eğitim Uygulamaları ve Öğretim Üyelerinin Çevrimiçi Teknolojileri Kullanma Düzeyleri: Ufuk Üniversitesi Örneği / Online Distance Education Applications In The Covid-19 And The Level Of Use Of Online Technologies By Faculty Members In Ufuk University2. Oturum 28 Ekim 2021 Perşembe 16:30-17:30
Salon: 19 MAYIS
Oturum Başkanı Prof. Dr. Şükrü Ada
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Atasoy
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
179TürkçeDr. Öğr. Üyesi Ramazan AtasoyDr. Öğr. Üyesi Ramazan Atasoy
Dr. Celalettin Özden
Öğrenci Velilerinin Bilim ve Sanat Merkezlerine Yönelik Algıları / Perceptions Of Students' Parents Towards Science And Art Centers
190TürkçeArş. Gör. Burcu TürkkaşÖğretmen Ceyda Türkkaş
Arş. Gör. Burcu Türkkaş
Pandeminin Sebep Olduğu Öğrenme Kayıpları ile İlgili Öğretmen Görüşleri / Teachers' Views On Learning Loss Caused By The Pandemic
294TürkçeÖğretmen Gülşah UsbayÖğretmen Gülşah Usbay
Prof. Dr. Şükrü Ada
Öğretmen Cengiz Deme
Öğretmen Hale Gönenç
Yönetici ve Öğretmenlerin Kadın Yöneticilere İlişkin Bakış Açısının İncelenmesi / Analysis Of Manager’s And Teachers Perspective On Women Managers
296TürkçeLisansüstü Öğrencisi Zeynep AkyıldızProf. Dr. Şükrü Ada
Lisansüstü Öğrencisi Zeynep Akyıldız
Öğretmen Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Sosyal Girişimcilik Özellikleri ile Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Öğretmen Algılarına Göre Okul Yöneticilerinin Sosyal Girişimcilik Özellikleri İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi2. Oturum 28 Ekim 2021 Perşembe 16:30-17:30
Salon: 23 NİSAN
Oturum Başkanı Prof. Dr. Hasan Hüseyin Şahan
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Sami Koyuncu
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
235TürkçeArş. Gör. M. Talha ÖzalpArş. Gör. M. Talha Özalp
Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı
Eğitimde Geri Bildirim Üzerine Yapılmış Tezlerin İçerik Analizi / Content Analysis Of Theses On Feedback In Education
332TürkçeDr. Öğr. Üyesi Fuat ElkoncaDr. Öğr. Üyesi Fuat Elkonca
Arş. Gör. Ergün Cihat Çorbacı
Dr. Öğr. Üyesi Sami Pektaş
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şata
Kümeleme, Promax ve Oblimin Faktör Döndürme Yöntemlerinin Performanslarının Örneklem Büyüklüğüne Göre Karşılaştırılması / Comparison Of The Performance Of Clustering, Promax And Oblimin Factor Rotation Methods By Sample Size
340TürkçeDr. Öğr. Üyesi Sami PektaşDr. Öğr. Üyesi Sami Pektaş
Dr. Öğr. Üyesi Görkem Ceyhan
Dr. Öğr. Üyesi Fuat Elkonca
The Investigation Of Factors Affecting Pre-service Teachers' Attitudes To Online Learning By Multiple Regression And Mediation Models
346TürkçeArş. Gör. Ergün Cihat ÇorbacıDr. Öğr. Üyesi Mehmet Şata
Arş. Gör. Ergün Cihat Çorbacı
Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Sami Koyuncu
Öğretmenliğe Yönelik Tutum ile Öğretmenliğin Tercih Edilmesi Arasındaki İlişkide Mesleki İmajın Aracılık Etkisinin İncelenmesi / Investigation Of The Mediation Effect Of Professional Image On The Relationship Between Attitudes Towards Teaching As A Profession And Choosing Teaching As A Profession2. Oturum 28 Ekim 2021 Perşembe 16:30-17:30
Salon: 29 EKİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Yücel Gelişli
Oturum Başkan Yardımcısı: Arş. Gör. Fuat Elkonca
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
127TürkçeArş. Gör. Büşra BilirArş. Gör. Büşra Bilir
Prof. Dr. Nilüfer Darıca
Doç. Dr. Ufuk Akbaş
Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik İnovatif Düşünme Eğilimi Ölçeğinin Geliştirilmesi / Development Of Innovative Thinking Tendency Scale For Preschool Teachers
132TürkçeArş. Gör. M. Talha ÖzalpDoç. Dr. Mehmet Akpınar
Prof. Dr. Selahattin Kaymakcı
Arş. Gör. M. Talha Özalp
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Lisans Eğitimi Sürecinde Aldıkları Derslerin Mesleki Hayatlarındaki İşlevselliğinin Tespit Edilmesi (Fatih Eğitim Fakültesi Örneği) / Determining The Functionality Of Social Studies Teachers' Undergraduate Courses In Their Professional Life
270TürkçeArş. Gör. Büşra BilirProf. Dr. Fatma Çağlayan Dinçer
Arş. Gör. Büşra Bilir
Lisansüstü Öğrencisi Devlet Koyuncu
Lisansüstü Öğrencisi Leman Özkurt
Erken Çocukluk Dönemi Resimli Öykü Kitaplarında Mizah, Korku ve Şiddet Ögelerinin İncelenmesi / Examination Of Humor, Fear And Violence In Early Childhood Picture Story Books
271TürkçeDr. Öğr. Üyesi İrem Gürgah OğulDr. Öğr. Üyesi İrem Gürgah Oğul
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim ile Matematik Etkinliklerine İlişkin Deneyimleri / Preschool Teachers’ Experiences On Mathematics Activities With Distance Education
272TürkçeArş. Gör. Dr. Seval Ördek İnceoğluArş. Gör. Dr. Seval Ördek İnceoğlu
Öğretmenlerin Gözünden Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Okul İklimi / School Climate In Preschool Education Institutions From The Perspective Of Teachers
353TürkçeProf. Dr. Remziye CeylanProf. Dr. Remziye Ceylan
Doç. Dr. Hale Dere Çiftçi
Dr. Öğr. Üyesi Fuat Elkonca
Arş. Gör. Feride Gök Çolak
Ebeveynlerin 0 - 3 Yaş (0 - 36 Aylık) Çocukları İçin Kitap Tercih Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması / Developing Parents' Book Preference Scale For Their Children Aged 0-3 Years (0-36 Months): A Study Of Validity And Reliability


2. Oturum 28 Ekim 2021 Perşembe 16:30-17:30
Salon: 30 AĞUSTOS
Oturum Başkanı Prof. Dr. Kamil İşeri
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Şule Fırat Durdukoca
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
105TürkçeArş. Gör. Nedime Selin ÇöpgevenArş. Gör. Nedime Selin Çöpgeven
Doç. Dr. Mehmet Fırat
Öğrenme Analitiklerinin Görünen Yüzü: Gösterge Panellerinin Karşılaştırılması / The Visible Face Of Learning Analytics: A Comparison Of Dashboards
108TürkçeArş. Gör. Nedime Selin ÇöpgevenArş. Gör. Nedime Selin Çöpgeven
Doç. Dr. Mehmet Fırat
E - Öğrenmede Öğrenen İhtiyaçlarına Uygun Gösterge Paneli Tasarımı / Dashboard Design Suitable For Learner Needs In E-learning
133TürkçeProf. Dr. Kamil İşeriProf. Dr. Kamil İşeri
Arş. Gör. Sibel Çapan Tekin
Dilbilimi Bölümü Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Görüşleri / Opinions Of Linguistics Students On The Distance Education Process
171TürkçeDoç. Dr. Şule Fırat DurdukocaDoç. Dr. Şule Fırat Durdukoca
Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmen Adaylarının Öğrenme Motivasyonlarını Etkileyen Faktörler / Factors Affecting The Learning Motivation Of Teacher Candidates In The Distance Education


3. Oturum 29 Ekim 2021 Cuma 09:30-10:45
Salon: GAZİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Temel Çalık
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Vicdan Altınok
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
76TürkçeÖğretmen Fatih Mehmet ÇeşmeÖğretmen Fatih Mehmet Çeşme
Doç. Dr. Yüksel Gündüz
Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Sürecinde Karşılaştıkları Sorunların Çözümünde Müdür ve Müdür Yardımcılarından Yararlanma Durumu / Benefiting From Principals And Deputy Principals In Solving Problems Encountered By Teachers In The Classroom Management
98TürkçeÖğretmen Koray GürelÖğretmen Koray Gürel
Doç. Dr. İbrahim Gül
Eğitimde Yerelleşme / Decentralization In Education
280İngilizceÖğr. Gör. Dr. Başak CoşkunÖğr. Gör. Dr. Başak Coşkun
Dr. Öğr. Üyesi Emre Toprak
Dr. Sevda Katıtaş
Öğr. Gör. Dr. Mete Sipahioğlu
The Effect Of Teachers’ Person-organization Fit On Turnover Intentions And The Mediating Role Of Psychological Well-being
281TürkçeÖğr. Gör. Dr. Başak CoşkunÖğr. Gör. Dr. Başak Coşkun
Dr. Öğr. Üyesi Emre Toprak
Dr. Sevda Katıtaş
Öğr. Gör. Dr. Mete Sipahioğlu
Öğretmenlerin Mesleği Bırakma Niyeti ve Öğretmenlerin Okul Değiştirme Niyeti Ölçeklerinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması / Öğretmenlerin Mesleği Bırakma Niyeti Ve Öğretmenlerin Okul Değiştirme Niyeti Ölçeklerinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması
301TürkçeDoç. Dr. Vicdan AltınokDoç. Dr. Vicdan Altınok
Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Kariyer Hedeflerine İlişkin Görüşleri / Opinions Of Higher Vocational School Students On Career Goals3. Oturum 29 Ekim 2021 Cuma 09:30-10:45
Salon: 19 MAYIS
Oturum Başkanı Doç. Dr. Oğuz Gürbüztürk
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Sevda Koç Akran
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
49TürkçeLisansüstü Öğrencisi Handan AkbulutLisansüstü Öğrencisi Handan Akbulut
Lisansüstü Öğrencisi Aysun Yüksel Başar
Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmenlerin İş Doyumu Durumu / Teachers Job Satisfaction Status In The Distance Education Process
51TürkçeÖğretmen Gülçin Atkın KuruProf. Dr. Türkay Nuri Tok
Öğretmen Gülçin Atkın Kuru
Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretmenlerin İş - Yaşam Dengesi / Work-life Balance Of Teachers In The Distance Education Process
107TürkçeÖğr. Gör. Yasemin İbişÖğr. Gör. Yasemin İbiş
Öğr. Gör. Ayşe Belpınar
Üniversite Öğrencilerinin Pandemi Döneminde Öz Düzenlemeli Öğrenmeye İlişkin Deneyimleri / Experiences Of University Students On Self-regulated Learning During The Pandemic Period
199TürkçeÖğretmen Esra CanDoç. Dr. Oğuz Gürbüztürk
Doç. Dr. Sevda Koç Akran
Öğretmen Esra Can
Meslek Lisesi Öğrencilerinin “uzaktan Eğitim ile Matematik Öğrenme” Kavramına Yönelik Metaforik Algıları / Metaphorical Perceptions Of Vocational High School Students On The Concept Of ''learning Mathematics With Distance Education''
232TürkçeÖğr. Gör. Ayfer BeylikProf. Dr. Alper Tolga Kumtepe
Arş. Gör. Aylin Öztürk
Doç. Dr. Sinan Aydın
Doç. Dr. İrfan Süral
Dr. Öğr. Üyesi İhsan Güneş
Prof. Dr. Evrim Genç Kumtepe
Öğr. Gör. Ayfer Beylik
Doç. Dr. Abdulkadir Karadeniz
Doç. Dr. Gürkan Öztürk
Prof. Dr. Arif Altun
Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarında Birliktelik Kuralları Aracılığıyla Öğrenenlerin Çalışma Alışkanlıklarının İncelenmesi / Investigation Of Study Habits Of Learners Through Association Rules In Online Learning Environments
250TürkçeDoç. Dr. Asude Balaban DağalDoç. Dr. Asude Balaban Dağal
Doç. Dr. Müslimat Oya Ramazan
Arş. Gör. Oğuzhan Öztürk
Lisansüstü Öğrencisi Büşranur Dursun
Eğitim Bilimleri ve Öğretmenlik Alanlarında Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilerin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / A Study On Attitutes Of Postgraduate Students In Educational Sciences And Teaching Departments Towards Distance Education In Terms Of Various Variables3. Oturum 29 Ekim 2021 Cuma 09:30-10:45
Salon: 23 NİSAN
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ok
Oturum Başkan Yardımcısı: Arş. Gör. Müge Kunt
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
124TürkçeÖğretmen Cansu Uyar AydınArş. Gör. Elife Nur Saydam
Öğretmen Cansu Uyar Aydın
Covıd - 19 Küresel Salgın Gölgesinde Okul Öncesi Eğitim: "erken Akademik Beceriler" / Pre-school Educatİon In The Shadow Of The Covid-19 Global Epidemic: “early Academic Skills”
159TürkçeDoç. Dr. Bengü TürkoğluDoç. Dr. Bengü Türkoğlu
Kapsayıcı Erken Çocukluk Eğitimi Projesi’nde Yer Alan Okul Öncesi Etkinlik Kitaplarının Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Programı (2013) Açısından İncelenmesi / Evaluation Of The Preschool Activity Books In The Inclusive Early Childhood Education Project According To The Preschool Education Program (2013) Of The Ministry Of National Education
177TürkçeÖğretmen Cansu Uyar AydınÖğretmen Cansu Uyar Aydın
Okul Öncesi Çocuklarının Fonolojik Farkındalıkları ile Sayı Farkındalıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Investigation Of The Relationship Between Preschool Children's Phnological Awareness And Number Awareness
329TürkçeArş. Gör. Müge KuntArş. Gör. Müge Kunt
Prof. Dr. Neslihan Avcı
Ebeveyn Bebek Oyun Gözlem Kodu: Türkçe’ Ye Uyarlama Çalışması / Turkish Adaptation Of The Parent-infant Play Observation Code
333TürkçeArş. Gör. Mihriban ÖzcanDoç. Dr. Şermin Metin
Arş. Gör. Mihriban Özcan
Arş. Gör. Büşra Bilir
Okul Öncesi Çocukların Covid ve Covid Sürecine İlişkin Algıları / Preschool Children's Perceptions Of Covid And The Covid Process3. Oturum 29 Ekim 2021 Cuma 09:30-10:45
Salon: 29 EKİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Necdet Karasu
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Aslan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
139TürkçeÖğretmen Demet KılıçÖğretmen Demet Kılıç
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Arslan
Özel Eğitim Gereksinimi Duyan Öğrencilerin Tespitinde Yaşanan Sorunlar / The Problems Detecting The Students Who Need Special Education
163TürkçeDr. Öğr. Üyesi Hatice Şengül - ErdemDr. Öğr. Üyesi Hatice Şengül - Erdem
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Dilşad Yakut
Özel Gereksinimli Çocuğu Olan Ebeveynlerin Covid - 19 Pandemisi Sürecinde Eğitim Kurumlarına İlişkin Deneyimleri / The Experiences Of Parents With Children With Special Needs Towards The Educational Institutions During Covid-19 Pandemic
169İngilizceDr. Öğr. Üyesi Ayşe Dilşad YakutDr. Öğr. Üyesi Ayşe Dilşad Yakut
Impact Of Covid-19 Outbreak On Emotional Reactions Of Educators Working With Students With Special Needs
172TürkçeÖğretmen Osman AslanÖğretmen Osman Aslan
Dr. Öğr. Üyesi Rabia Yılar
Öğretmen Hamdi Karaman
Özel Yetenekli Öğrencilerin Okuma Motivasyonlarının İncelenmesi / Examination Of Special Talent Students' Reading Motivations
320TürkçeÖğretmen Havva BilgenDr. Öğr. Üyesi Rukiye Konuk Er
Öğretmen Havva Bilgen
Okul Öncesi ve Özel Eğitim Öğretmenlerinin Masal ve Drama Yöntemlerini Kullanma Durumları / The State Of Preschool And Special Education Teachers` Usage Of Tales And Drama Methods Abstract


3. Oturum 29 Ekim 2021 Cuma 09:30-10:45
Salon: 30 AĞUSTOS
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa Cin
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Servet Üztemur
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
97TürkçeProf. Dr. Mustafa CinProf. Dr. Mustafa Cin
Arş. Gör. Saliha Cevher
Dijital Oyun Yazılımı Kullanımının Öğrencilerin Motivasyonları Üzerine Etkisi / Effect Of Using Digital Game Software On Students' Motivation
217TürkçeÖğretmen Zülfü AlımterinÖğretmen Zülfü Alımterin
Göbeklitepe Kazı Alanında Yaratıcı Drama / Creatıve Drama In Göbeklitepe Excavation Area
279TürkçeDoç. Dr. Servet ÜztemurDr. Öğr. Üyesi Görkem Avcı
Doç. Dr. Servet Üztemur
Prof. Dr. Erkan Dinç
Yer Temelli Eğitim Araştırmalarının Proquest ve Yöktez Veri Tabanına Dayalı Analizi / Proquest And Yöktez Database-based Analysis Of Place-based Educational Research


4. Oturum 29 Ekim 2021 Cuma 11:00-12:15
Salon: GAZİ
Oturum Başkanı Doç. Dr. Serkan Koşar
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Aslan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
13TürkçeUzman Erdal KesginUzman Erdal Kesgin
Öğretmen Arzu Bal
Öğretmen Cengiz Andiçi
Öğretmen Hakan Süleyman Köse
Okul Yöneticilerinin Güç Kullanma Biçimleri ile Öğretmenlerin Muhalefet Etme Durumları Arasındaki İlişki / Types Of Power Used By Primary And Secondary School Directors According To Teacher Opinions
31TürkçeÖğretmen Abdulkadir ÇelikÖğretmen Abdulkadir Çelik
Meslek Liselerinde Görev Yapan Öğretmenlerin Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumları / Attitudes Of Teachers Working In Vocational High Schools Towards Distance Education
34TürkçeLisansüstü Öğrencisi Niyazi Ozan AkdenizliLisansüstü Öğrencisi Niyazi Ozan Akdenizli
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Aslan
Öğretmen Görüşlerine Göre Okul Yöneticilerinin Sahip Olduğu Adalet Anlayışı / The Approach Of Justice By School Managers According To Teachers' Opinions
122TürkçeLisansüstü Öğrencisi Gülçin GüzelLisansüstü Öğrencisi Gülçin Güzel
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Arslan
Okul Müdürlerinin Kullandıkları Güç Stillerinin Öğretmenlerin Mutluluk Düzeyine Etkisi / Okul Müdürlerinin Kullandıkları Güç Stillerinin Öğretmenlerin Mutluluk Düzeyine Etkisi*
185TürkçeLisansüstü Öğrencisi Hamdi ErkuşLisansüstü Öğrencisi Hamdi Erkuş
Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Aslan
Okul Müdürlerinin Algılanan Duygusal Zekaları ile Öğretmen Mutluluğu Arasındaki İlişki / The Relationship Between School Principals’ Perceived Emotional Intelligence And Teacher Happiness4. Oturum 29 Ekim 2021 Cuma 11:00-12:15
Salon: 19 MAYIS
Oturum Başkanı Prof. Dr. Kamil İşeri
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Şahin Şimşek
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
53TürkçeDr. Öğr. Üyesi Şahin ŞimşekDr. Öğr. Üyesi Şahin Şimşek
Dr. Öğr. Üyesi Funda Bulut
Abdullah Harmancı’nın Hışırtı Avcısı Adlı Eserinde Kültür Aktarımı / Culture Transfer In Abdullah Harmanci's Work HiŞirti Avcisi
211TürkçeDr. Öğr. Üyesi Funda BulutDr. Öğr. Üyesi Funda Bulut
Dr. Öğr. Üyesi Şahin Şimşek
Çocuk Edebiyatı Eserlerinde Tarih Sevgisi ve Kültürel Mirasın Korunması: Bilgin Adalı’nın “kariye Hazinesi” Örneği / Love Of History And Preservation Of Cultural Heritage In Children's Literature: The Example Of Bİlgİn Adali's "karİye Treasure"
314TürkçeDr. Yıldız Yenen AvcıDr. Yıldız Yenen Avcı
Özel Yetenekli Öğrencilerin Yaratıcı Yazmaya Yönelik Metaforik Algıları / Metaphorical Perceptions Of Gifted Students For Creative Writing
315TürkçeDr. Yıldız Yenen AvcıDr. Yıldız Yenen Avcı
Özel Yetenekli Öğrencilerin Koronavirüse Yönelik Metaforik Algıları / Metaphoric Perceptions Of Gifted Students Towards Coronavirus4. Oturum 29 Ekim 2021 Cuma 11:00-12:15
Salon: 23 NİSAN
Oturum Başkanı Doç. Dr. Ayfer Sayın
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
66TürkçeArş. Gör. Zehra Nur BayındırArş. Gör. Zehra Nur Bayındır
Öğr. Gör. Çağrı Kaygısız
Ortaokul Türkçe Ders Kitabındaki Anlatısal Metinlerin Söylemsel Anlam Düzeyi Özellikleri / Discursive Meaning Level Characteristics Of Narrative Texts In Secondary School Turkish Textbook
71TürkçeUzman Ayhan KılıçUzman Ayhan Kılıç
Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Açısından “evliya Çelebi - Ölümsüzlük Suyu” Adlı Türkçe Animasyon Filminin Değrlendirilmesi / Evaluation Of The Turkish Animated Film “evliya Çelebi-the Water Of Immortality” In Terms Of Teaching Turkish As A Foreign Language
385TürkçeDoç. Dr. Ayfer SayınDoç. Dr. Ayfer Sayın
Doç. Dr. Nazife Burcu Takıl
Üst Düzey Becerilerin Ölçülmesine Yönelik Soruların Hazırlanmasında Karşılaşılan Zorluklar ve Çözüm Önerileri: Okuma Becerisi / Difficulties Encountered In Preparing Questions For Measuring High Level Skills And Suggestions For Solutions: Reading Comprehension4. Oturum 29 Ekim 2021 Cuma 11:00-12:15
Salon: 29 EKİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Selahattin Turan
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Zeki Öğdem
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
85TürkçeÖğretmen Çiler SevinçÖğretmen Çiler Sevinç
Prof. Dr. Selahattin Turan
Eğitim Yönetiminde Bireysel ve Grupla Birlikte Karar Almanın Farklılaştırıcı Rolü: Bir Vaka Çalışması / The Differential Role Of Individual And Group Decision Making In Educational Administration: A Case Study
88TürkçeÖğretmen Çiğdem KıldişÖğretmen Çiğdem Kıldiş
Prof. Dr. Selahattin Turan
Özel Okullarda Örgütsel İklim ve Örgütsel Politika Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / The Relationship Between Organizational Climate And Perceptions Of Organızatıonal Politıcs In Turkish Private Middle Schools
99TürkçeDr. Öğr. Üyesi Zeki ÖğdemDr. Öğr. Üyesi Zeki Öğdem
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Süreci / Pedagogical Formation Education Certificate Program Process
111TürkçeÖğretmen Ülkü YıldızÖğretmen Ülkü Yıldız
Doç. Dr. Yüksel Gündüz
Proje Okullarında Sınıf Yönetimi Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar / Problems Encountered In Classroom Management Process In Project Schools
120TürkçeÖğretmen Ömür Aydeniz CanÖğretmen Ömür Aydeniz Can
Doç. Dr. Yüksel Gündüz
Ortaokul Müdürlerinin Ders Denetim Sürecinde Yaşadığı Sorunlar / Problems Experienced By Secondary School Principals In The Course Supervision
341TürkçeLisansüstü Öğrencisi Canan GüvenLisansüstü Öğrencisi İsmail Hakkı Özdemir
Lisansüstü Öğrencisi Canan Güven
Öğretmen Ayşe Anlar
Öğretmen Fatma Garip
Öğretmen Nilay Köse
Pandemi Döneminde Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Öğretmenlerin Görüşlerinin İncelenmesi / The Examination Of Teachers’ Views Related To Distance Education In Pandemic Process


4. Oturum 29 Ekim 2021 Cuma 11:00-12:15
Salon: 30 AĞUSTOS
EĞİTİM YÖNETİMİ VE DENETİMİ
Oturum Başkanı
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Figen Karaferye
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
187İngilizceDr. Öğr. Üyesi Figen KaraferyeDr. Öğr. Üyesi Figen Karaferye
Revisiting The Strategies For Effective Classroom Management In Online/remote Education
307TürkçeDr. Öğr. Üyesi Figen KaraferyeDr. Öğr. Üyesi Figen Karaferye
Eğitim 4.0 Tartışmaları Etkisinde ve Pandemi Döneminin Ardından Üniversitelerde İşleyiş / Higher Education After The Pandemic: Exploring The Opinions Of University Academic Staff
384TürkçeDr. Öğr. Üyesi Atilla ÖzdemirDr. Öğr. Üyesi Atilla Özdemir
Dr. Öğr. Üyesi Merve Lütfiye Şentürk
Bir Yüksek Öğrenim Kurumunda Covid - 19 Küresel Salgınına Yönelik Alınan Tedbirler ve Öğretime Yansımaları / Measures Taken Against The Covid-19 Pandemic In A Higher Education Institution And Its Reflections On Teaching


5. Oturum 29 Ekim 2021 Cuma 15:45-17:00
Salon: PEGEM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Yücel Gelişli
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
219TürkçeDr. Vakkas YalçınDr. Vakkas Yalçın
Dr. Öğr. Üyesi Şule Erden
Tasarım Odaklı Düşünme Modeline Göre Hazırlanan Stem Etkinliklerinin Okul Öncesi Çocukların Yaratıcılık ve Problem Çözme Becerileri Üzerine Etkisi / The Effect Of Stem Activities Prepared According To The Design Thinking Model On Preschool Children's Creativity And Problem-solving Skills
221TürkçeDr. Vakkas YalçınDr. Vakkas Yalçın
Dr. Öğr. Üyesi Şule Erden
Okul Öncesi Çocuklarıyla Tasarım Odaklı Stem Eğitimi / Design-thinking Stem Education With Preschool Children
246TürkçeArş. Gör. Dr. Vakkas YalçınArş. Gör. Dr. Vakkas Yalçın
Arş. Gör. Oğuzhan Öztürk
Okul Öncesi Dönem Çocukların Yaratıcılık Becerileriyle Sosyal Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Investigation Of The Relationship Between Preschool Children's Creativity Skills And Social Problem Solving Skills
373TürkçeUzman Rumeysa ŞenUzman Rumeysa Şen
Öğretmen Görüşlerine Göre Çocukların Okula Uyum Süreci / Öğretmen Görüşlerine Göre Çocukların Okula Uyum Süreci5. Oturum 29 Ekim 2021 Cuma 15:45-17:00
Salon: GAZİ
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Kemal Köksal
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
213TürkçeÖğretmen Elif YiğitÖğretmen Elif Yiğit
Prof. Dr. Taner Altun
Birleştirilmiş Sınıflarda Öğrencilerin Teknolojik Okuryazarlık Becerilerinin Eylem Araştırması ile Geliştirilmesi / Developıng The Technologıcal Lıteracy Skılls Of Students In Integrated Classrooms Through Actıon Research
218TürkçeLisansüstü Öğrencisi Fatma Nur AltuhLisansüstü Öğrencisi Fatma Nur Altuh
Okul Öncesi Dönemde Uygulanan Okuma Yazmaya Hazırlık Programının Etkililiği Hakkında Öğretmen Görüşleri / Teachers' Opinions On The Effectiveness Of The Literacy Preparation Program Implemented In The Pre-school Period
230TürkçeDr. Öğr. Üyesi Ferat YılmazDr. Öğr. Üyesi Ferat Yılmaz
Arş. Gör. Dr. Hanifi Şekerci
İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Saygılı Davranış Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi / Investigation Of Respectful Behavior Levels Of Primary School 4th Grade Students In Terms Of Various Variables
234TürkçeArş. Gör. Dr. Hanifi ŞekerciArş. Gör. Dr. Hanifi Şekerci
Dr. Öğr. Üyesi Ferat Yılmaz
Sınıf Öğretmeni Adayları Uzaktan Sosyal Bilgiler Öğretimi Dersini Nasıl Değerlendiriyor? Bir Durum Çalışması / How Do Primary School Teacher Candidates Evaluate Distance Social Studies Teaching? A Case Study
369TürkçeÖğr. Gör. Busra FayetörbayÖğr. Gör. Busra Fayetörbay
Çocukların Pandemi Sürecine Yönelik Görüşlerinin Yaratıcı Drama Yoluyla İncelenmesi / Examination Of Children's Views On The Pandemic Process Through Creative Drama5. Oturum 29 Ekim 2021 Cuma 15:45-17:00
Salon: 19 MAYIS
Oturum Başkanı Prof. Dr. Gülgün Alpan
Oturum Başkan Yardımcısı: Öğr. Gör. Zeynep Şahin
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
144TürkçeLisansüstü Öğrencisi Gülaman AtagünProf. Dr. Gürcü Erdamar
Lisansüstü Öğrencisi Gülaman Atagün
Bilişsel Yük Üzerine Bir Tematik Analiz Çalışması / A Thematic Analysis On Cognitive Load
205TürkçeLisans Öğrencisi Fatma Tuba ErLisans Öğrencisi Elif Akkuş
Lisans Öğrencisi Denizhan Yağlı
Lisans Öğrencisi Fatma Tuba Er
Covid - 19 Salgınının Öğretmen Adaylarının Mesleki Kaygı ve Yeterlik Algılarındaki Değişimin İncelenmesi / Investigating The Changes In Professional Anxiety And Perception Of Competence Of Teacher Candidates Due To Covid-19
259TürkçeLisansüstü Öğrencisi Şule ErdemLisansüstü Öğrencisi Şule Erdem
Prof. Dr. Mehmet Nuri Gömleksiz
Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Öğrenmeye İlişkin Görüşleri / The Views Of Prospective Teachers About Learning Foreign Language
263TürkçeLisansüstü Öğrencisi Şule ErdemLisansüstü Öğrencisi Şule Erdem
Prof. Dr. Mehmet Nuri Gömleksiz
Resim - İş Öğretmenliği ve Konservatuvar Öğrencilerinin Sanat Eğitimi Kavramına İlişkin Metaforik Algıları / Metaphorical Perceptions Of Art Teaching And Conservatory Students About The Concept Of Art Education
285TürkçeProf. Dr. Gülgün Bangir AlpanÖğr. Gör. Zeynep Şahin
Prof. Dr. Gülgün Bangir Alpan
Covid - 19 Küresel Salgın Dönemi Uzaktan Eğitim: Çevrimiçi Ödevlere İlişkin Öğrenci Görüşleri / Distance Education During Covid-19 Global Pandemic: Student Views On Online Assignments5. Oturum 29 Ekim 2021 Cuma 15:45-17:00
Salon: 23 NİSAN
Oturum Başkanı Prof. Dr. Kasım Kıroğlu
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Görkem Ceyhan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
55TürkçeArş. Gör. Dr. İbrahim UysalArş. Gör. Dr. Abdullah Faruk Kılıç
Arş. Gör. Dr. İbrahim Uysal
Karma Testlerde Dağılımın Normalliği Kişilerin Yetenek Kestirimlerini Nasıl Etkilemektedir? / How Does Ability Distribution Affect Ability Estimates In Mixed Format Tests?
58TürkçeArş. Gör. Dr. İbrahim UysalArş. Gör. Dr. İbrahim Uysal
Arş. Gör. Dr. Abdullah Faruk Kılıç
Bağımsız İki Örneklem İçin Etki Büyüklükleri ve Öneriler / Effect Sizes For Two Independent Samples And Recommendations
117TürkçeDr. Öğr. Üyesi Selda Örs ÖzdilDr. Öğr. Üyesi Selda Örs Özdil
Öğretmen Adaylarına Göre Öğretim Elemanında Bulunması Gereken Özelliklerin Önem Düzeylerinin Belirlenmesi / Determining The Importance Levels Of The Qualities Required By The University Teacher According To The Preservice Teacher
118TürkçeDr. Öğr. Üyesi Selda Örs ÖzdilDr. Öğr. Üyesi Selda Örs Özdil
Normallik Testleri ve Normallik Varsayım İhlaline Yönelik Farklı Görüşler / Normality Tests And Different Views On Normality Assumption Violation
226TürkçeDr. Öğr. Üyesi Mahmut Sami KoyuncuDr. Öğr. Üyesi Mahmut Sami Koyuncu
Dr. Öğr. Üyesi Görkem Ceyhan
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Şata
Öğretmen Adayları Atanamama Kaygısı Ölçeğinin Cinsiyete Göre Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi / Investigation Of Measurement Invariance Of The The Anxiety Of Pre-service Teachers’ Not To Be Appointed To Teachership Scale By Gender5. Oturum 29 Ekim 2021 Cuma 15:45-17:00
Salon: 29 EKİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Meliha Yılmaz
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Emine Teker
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
175TürkçeArş. Gör. Ayse ÖzçınarDoç. Dr. Emine Teker
Arş. Gör. Ayse Özçınar
Yaratıcı Drama ve Sanatla Terapi Yoluyla Dezavantajlı Çocuklar İçin Bir Atölye Örneği; Yaşamın Adı Farklılığın Sesi / An Example Of A Workshop For Disadvantaged Children Through Creative Drama And Art Therapy; The Name Of Life The Voice Of Difference
214TürkçeArş. Gör. Kürşat AzılıoğluArş. Gör. Kürşat Azılıoğlu
Prof. Dr. Meliha Yılmaz
Toplumsal ve Kültürel Değişimlerin Sanat Eğitimine Yansımaları / Reflections Of Social And Cultural Changes On Art Education
233TürkçeÖğr. Gör. Mehmet Ali GökdemirProf. Dr. Meliha Yılmaz
Öğr. Gör. Mehmet Ali Gökdemir
Çevrim İçi Olarak Yürütülen Uygulama/atölye Derslerinin Öğretim Elemanları ve Öğrencilerin Görüşlerine Göre İncelenmesi / Investigation Of Online Practice/workshop Courses According To The Opinions Of The Teachers And Students
244TürkçeArş. Gör. Tuba ŞevginArş. Gör. Tuba Şevgin
Prof. Dr. Meliha Yılmaz
Arkeolojik Buluntulardaki Figüratif Tasvirlerin Lisans Öğrencilerinin Resimlerine Yansıması (Urartu Medeniyeti Örneği) / Figurative Depictions In Archaeological Finds’ Influence Upon Undergraduate Students (example Of Urartu Civilization)
318TürkçeDr. Öğr. Üyesi Banu Erşanlı TaşDr. Öğr. Üyesi Banu Erşanlı Taş
Sanat Eğitimi Perspektifinde Sabiha Rüştü Bozcalı’nın Hayatı ve Eserleri / The Life And Works Of Sabiha Rüştü Bozcalı In The Perspective Of Art Education
368TürkçeÖğretmen Mahmut ÖzkanÖğretmen Mahmut Özkan
Prof. Dr. Ali Osman Alakuş
Okul Öncesi Görsel Sanatlar Eğitiminde Öğrenci Velilerinin Eğitim Düzeyleri / Parental Educational Attainment Variable In Preschool Visual Arts Education


5. Oturum 29 Ekim 2021 Cuma 15:45-17:00
Salon: 30 AĞUSTOS
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa Çelebi
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Serkan Aslan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
112TürkçeDr. Öğr. Üyesi Serkan AslanDr. Öğr. Üyesi Serkan Aslan
Ters Yüz Edilmiş Sınıf Modelinin Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlığına ve Dijital Pedagojik Yeterliğine Etkisi / The Effect Of The Flipped Classroom Model On Pre-service Teachers' Digital Literacy And Their Digital Pedagogical Competence
148İngilizceLisansüstü Öğrencisi Aysun DurmuşçelebiLisansüstü Öğrencisi Aysun Durmuşçelebi
Prof. Dr. Mustafa Çelebi
Teachers' Self-efficiency Perception Of Flipped Learning
149TürkçeLisansüstü Öğrencisi Tuba ÖzkanLisansüstü Öğrencisi Tuba Özkan
Prof. Dr. Mustafa Çelebi
Türkiye’de Stem Eğitimine Yönelik Yapılan Araştırmaların İçerik Analizi / Content Analysis Of Researches On Stem Education In Turkey
173TürkçeLisansüstü Öğrencisi Saliha SuProf. Dr. Mustafa Çelebi
Lisansüstü Öğrencisi Saliha Su
Lise Öğrencilerinin Matematik Odaklı Epistemolojik İnançları, Matematik Öz Yeterlik Algıları ve Matematik Kaygıları Arasındaki İlişki / The Relationship Between Mathematics-oriented Epistemological Beliefs, Mathematics Self-efficacy Perceptions, And Mathematics Anxiety Of High School Students
178TürkçeLisansüstü Öğrencisi Ayşen TokayLisansüstü Öğrencisi Ayşen Tokay
Prof. Dr. Mustafa Çelebi
Ortaokul Öğrencilerinin ve İlköğretim Matematik Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Süreciyle İlgili Görüşleri / Opinions Of Secondary School Students And Secondary School Mathematics Teachers On The Distance Education Process
206TürkçeLisansüstü Öğrencisi Cennet ÖzkanLisansüstü Öğrencisi Cennet Özkan
Prof. Dr. Mustafa Çelebi
Ortaöğretim 10. Sınıf Almanca Dersi Öğretim Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi / Evaluation Of Secondary School 10th Grade German Curriculum According To Teachers' Views


6. Oturum 29 Ekim 2021 Cuma 17:15-18:30
Salon: GAZİ
Oturum Başkanı Doç. Dr. Zeynep Aydın Sünbül
Oturum Başkan Yardımcısı: Öğr. Gör. Yahya Aktu
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
135TürkçeÖğretmen Mine BunsuzÖğretmen Mine Bunsuz
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisinde Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Akıl ve Zeka Oyunları Kullanımına İlişkin Örnekler ve Etkileri / Examples And Effects Of Using Mind And Intelligence Games For Secondary School Students In Psychological Counseling And Guidance Service
146TürkçeÖğr. Gör. Dr. Yahya AktuÖğr. Gör. Dr. Yahya Aktu
Prof. Dr. Mücahit Dilekmen
Ebeveynler İçin Çocuk İstismarına İlişkin Bilişler Ölçeğinin Geliştirilmesi / Development Of Child Abuse Cognitions Scale For Parents
147TürkçeÖğr. Gör. Dr. Yahya AktuÖğr. Gör. Dr. Yahya Aktu
Prof. Dr. Mücahit Dilekmen
Koronavirüs (Covid - 19) Hastalığını Geçiren Yetişkinlerin Yaşadıkları Psikolojik Süreçler / Psychological Processes Experienced By Adult With Coronavirus (covid-19) Disease
155İngilizceÖğr. Gör. Nilüfer UyarÖğr. Gör. Nilüfer Uyar
Prof. Dr. İbrahim Yıldırım
Experiences Of Divorced Women In Turkey: A Qualitative Study
349İngilizceDoç. Dr. Zeynep Aydın SünbülDoç. Dr. Zeynep Aydın Sünbül
Doç. Dr. Neslihan Arıcı Özcan
The Validity And Reliability Evidence Of The Turkish Version Of The Body Responsiveness Questionnaire (brq)6. Oturum 29 Ekim 2021 Cuma 17:15-18:30
Salon: 19 MAYIS
Oturum Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bars
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
258TürkçeÖğretmen Kurtuluş AtlıÖğretmen Kurtuluş Atlı
Prof. Dr. Mehmet Yılmaz
Salgında Doğa Yoksunluğunun Azaltılması İçin Kapalı Mekân Eğitim Önerileri / Indoor Education Recommendations For Reducing Nature Deficit In The Epidemic
366TürkçeLisansüstü Öğrencisi Ayşegül OrkunProf. Dr. Sait Bulut
Lisansüstü Öğrencisi Gizem Şahin
Lisansüstü Öğrencisi Ayşegül Orkun
Lisansüstü Öğrencisi Büşra Tez
Çevre Eğitiminde E - Portfolyo Kullanımının Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çevresel Özyeterlik, Tutum ve Duyuşsal Eğilimlerine Etkisi / The Effect Of Using E-portfolio In Environmental Education On Prospective Preschool Teacher' Environmental Self-efficacy, Attitudes And Affective Tendencies
367TürkçeLisansüstü Öğrencisi Gizem ŞahinProf. Dr. Sait Bulut
Lisansüstü Öğrencisi Gizem Şahin
Lisansüstü Öğrencisi Büşra Tez
Lisansüstü Öğrencisi Ayşegül Orkun
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Çevre Eğitiminde Zihin Haritaları Kullanımının Çeşitli Değişkenler Üzerine Etkisi / The Effect Of Using Mind Maps On Prospective Social Studies Teacher' Environmental Education On Various Variables
386TürkçeDr. Öğr. Üyesi Mehmet BarsDr. Öğr. Üyesi Mehmet Bars
Doç. Dr. Yılmaz Zengin
Dinamik Matematik Yazılımı Geogebra’nın Üstbilişin Tahmin ve Planlama Bileşenlerini Desteklemedeki Pedagojik Potansiyeli / The Pedagogical Potential Of The Dynamic Mathematics Software Geogebra In Supporting The Prediction And Planning Components Of Metacognition6. Oturum 29 Ekim 2021 Cuma 17:15-18:30
Salon: 23 NİSAN
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mahmut Selvi
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Serkan Aslan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
33TürkçeLisansüstü Öğrencisi Ş.derya YurLisansüstü Öğrencisi Ş.derya Yur
Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Çapraz
Fen Öğretmenlerinin Teknolojik Yenilikleri İzleme Eğilimleri ve Dijital Eğitim İçeriklerinin Derste Kullanımına İlişkin Görüşleri / Views Of Science Teachers On Their Trends In Monitoring Technological Innovations And The Use Of Digital Education Contents In Class
87TürkçeLisansüstü Öğrencisi Tuğba GünerLisansüstü Öğrencisi Tuğba Güner
Dr. Öğr. Üyesi Serkan Aslan
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Çevrim İçi Öğrenme (Senkron) Ortamları ile İlgili Deneyimlerinin İncelenmesi / Examination Of Science Teachers’ Experiences With Online Learning (concurrent) Environments
153TürkçeLisansüstü Öğrencisi Buket Geviş FarhadzadaLisansüstü Öğrencisi Buket Geviş Farhadzada
Pandemi ve Doğal Afetlerde Değişkenlerin Eğitime Etkisi / The Effect Of Variables On Education In Pandemics And Natural Disasters
326TürkçeLisansüstü Öğrencisi Ayşegül TongalLisansüstü Öğrencisi Ayşegül Tongal
Doç. Dr. Mustafa Doğru
Fen Bilimleri Ders Kitaplarının Yaşam ve Kariyer Becerileri Açısından İncelenmesi / Analysis Of Science Textbooks In Terms Of Life And Career Skills
374TürkçeLisansüstü Öğrencisi Sultan FidanLisansüstü Öğrencisi Sultan Fidan
Prof. Dr. Hakan Şevki Ayvacı
Toplumun Sosyobilimsel Algıları Kapsamında Alternatif Enerji Kaynaklarına Yönelik Görüşlerin İncelenmesi / Investıgatıon Of Opınıons On Alternatıve Energy Sources Wıthın The Context Of Socıologıcal Perceptıons


6. Oturum 29 Ekim 2021 Cuma 17:15-18:30
Salon: 29 EKİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Özcan Demirel
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
67TürkçeLisansüstü Öğrencisi Berna YolcuLisansüstü Öğrencisi Berna Yolcu
Prof. Dr. Mustafa Çelebi
Yaratıcı Drama Yönteminin Uygulanmasına Yönelik Öğretmen Görüşleri ve Yöntemin Öğrenci Gelişimine Etkisi / Teachers' Views On The Application Of Creative Drama Method And Its Effect On Student Development
140TürkçeProf. Dr. Yusuf ŞahinProf. Dr. Yusuf Şahin
Eğitim Sınıfta Kaldı / Education Failed
184TürkçeLisansüstü Öğrencisi Ayşenur ÖzaltınLisansüstü Öğrencisi Ayşenur Özaltın
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Programı Kazanımlarının Taksonomik Açıdan İncelenmesi / Examination Of Turkish Language And Literature Curriculum Achievements In Terms Of Taxonomic
220TürkçeLisansüstü Öğrencisi Nefise AksoyLisansüstü Öğrencisi Nefise Aksoy
İlkokul ve Ortaokulda Kaynaştırma Öğrencilerinin, Öğretmenlerinin ve Velilerinin Uzaktan Eğitme Yönelik Tutum ve Görüşlerinin İncelenmesi / Investigation Of The Attitudes And Opinions Of Primary And Secondary Inclusive Students, Teachers And Parents On Distance Education
283TürkçeÖğr. Gör. İsmail SatmazÖğr. Gör. İsmail Satmaz
Prof. Dr. Remzi Y. Kıncal
Matematik Dersinde Alt Başarı Düzeyindeki Öğrencilerin Matematik Kimliklerine İlişkin Özelliklerinin İncelenmesi / Investigation Of The Mathematics Identity Characteristics Of Low Achievement Level Students In Mathematics Lesson
348TürkçeArş. Gör. Emrullah EsenArş. Gör. Emrullah Esen
Prof. Dr. Oktay Cem Adıgüzel
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Düzeyin Akademik Başarı Üzerindeki Yordayıcı Rolünün İncelenmesi: Pısa 2018 Türkiye Örneği / Examining The Predictive Role Of Economic, Social And Cultural Level On Academic Achievement: The Case Of Pisa 2018 Turkey


7. Oturum 30 Ekim 2021 Cumartesi 09:30-10:45
Salon: GAZİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ok
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Elif Sezgin
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
174TürkçeArş. Gör. Sevinç Demir KayaArş. Gör. Sevinç Demir Kaya
Prof. Dr. Fatma Alisinanoğlu
Okuma Yazmaya Hazırlık Uygulamalarında Koçluk Süreci / Coaching Process In Literacy Preparation Practices
303İngilizceUzman Özge AydınUzman Özge Aydın
Prof. Dr. Ahmet Ok
A Systematic Review On Teacher’s Expectations And Classroom Behaviors
338TürkçeDr. Öğr. Üyesi Sami PektaşProf. Dr. Neslihan Avcı
Arş. Gör. Müge Kunt
Dr. Öğr. Üyesi Sami Pektaş
Çocuğa Bakışı Değerlendirme Aracı / “view To The Child” Evaluation Tool
361TürkçeArş. Gör. Pelin YıldırımArş. Gör. Pelin Yıldırım
Prof. Dr. Kemal Doymuş
Öğretmen Adaylarının Stem Farkındalık ve Özyeterlik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / İnvestigating Of The Relationship Between Teacher Candidates' Stem Awareness And Self-efficacy Beliefs
383TürkçeDoç. Dr. Elif SezginDoç. Dr. Elif Sezgin
Prof. Dr. Fatma Alisinanoğlu
Doç. Dr. Leyla Ulus
Baba - Çocuk İlişkisinin 5 - 6 Yaş Gurubu Çocukların Psikolojik Dayanıklılıklarıyla İlişkisinin İncelenmesi / Investigation Of The Relationship Of Father-child Relationship With The Psychological Resilience Of 5-6-year-old Children7. Oturum 30 Ekim 2021 Cumartesi 09:30-10:45
Salon: 19 MAYIS
Oturum Başkanı Prof. Dr. Özcan Demirel
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Mustafa Mavaşoğlu
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
48TürkçeÖğr. Gör. Çağrı KaygısızÖğr. Gör. Çağrı Kaygısız
Arş. Gör. Zehra Nur Bayındır
Yabancı Dil Öğretiminde Yöntem Sonrası Dönem / Yabancı Dil Öğretiminde Yöntem Sonrası Dönem
268İngilizceArş. Gör. Tuba DemirelArş. Gör. Tuba Demirel
Digital Competence: İs İt A Challenge Or An Advantage For Foreign Language Teachers? / Digital Competence: Is It A Challenge Or An Advantage For Foreign Language Teachers?
292TürkçeÖğr. Gör. Dr. Aliye GençÖğr. Gör. Dr. Aliye Genç
Prof. Dr. Perihan Yalçın
Peri Masallarında Mitolojinin İzleri / Traces Of Mythology In Fairy Tales
336TürkçeÖğretmen Zülfü AlımterinÖğretmen Zülfü Alımterin
Şanlıurfa’da Öğrenim Gören Geçici Koruma Altındaki Çocukların, Öğretmenlerinin ve Okul Yöneticilerinin Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Yolları / Problems Encountered By Children Under Temporary Protection Studying In Şanlıurfa, Teachers And School Administrators And Solutions
371TürkçeDoç. Dr. Mustafa MavaşoğluDoç. Dr. Mustafa Mavaşoğlu
Fransızca Ders Kitaplarındaki Sözlü Metinlerde Eşdizimsel Örüntüleme / Collocation In Spoken Texts Of French Textbooks


7. Oturum 30 Ekim 2021 Cumartesi 09:30-10:45
Salon: 23 NİSAN
Oturum Başkanı Prof. Dr. Temel Çalık
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Vicdan Altınok
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
43TürkçeÖğretmen Aynur Apaydın TosunÖğretmen Aynur Apaydın Tosun
Türkiye’de Özel Öğretim Kurumlarının Yapısı ve Sorunlarına Bir Bakış / Türkiye’de Özel Öğretim Kurumlarının Yapısı Ve Sorunlarına Bir Bakış
181TürkçeÖğretmen Hayriye Akbulut AltınovaÖğretmen Hayriye Akbulut Altınova
Doç. Dr. Yüksel Gündüz
Okul Müdürlerinin Ders Denetimi Faaliyetlerinin Öğretmenlerin Mesleki Gelişimine Etkisi / The Effect Of School Principals' Course Supervision Activities On Teachers' Professional Development
287TürkçeLisansüstü Öğrencisi Sezen Tunay ArasLisansüstü Öğrencisi Sezen Tunay Aras
Prof. Dr. Şükran Tok
Ortaokulda Öğrenim Gören Özel Gereksinimli (Hdyz) Öğrencilerin Okula Uyum Sürecine Yönelik Öğretmen Görüşleri / Teacher's Opinions On The School Adaptation Process Of Special Needs (hdzy) Students In Secondary School
377TürkçeLisansüstü Öğrencisi Merve YılmazProf. Dr. Gülsün Atanur Baskan
Lisansüstü Öğrencisi Merve Yılmaz
Türkiye'de Yükseköğretimde Fırsat Eşitliğinin Değerlendirilmesi ve Öneriler / Evaluatıon Of Equal Opportunıtıes ın Highereducatıon ın Turkey And Recommendatıons
387TürkçeLisansüstü Öğrencisi Filiz NazlımLisansüstü Öğrencisi Filiz Nazlım
Prof. Dr. Temel Çalık
Ortaöğretim Kurumlarında Yöneltme Uygulamalarının Okul Yöneticilerinin Görüşlerine Göre İncelenmesi / Examination Of Direction Practices In Secondary Education Institutions According To School Headquarters' Opinions


8. Oturum 30 Ekim 2021 Cumartesi 10:45-12:00
Salon: GAZİ
Oturum Başkanı Doç. Dr. Turan Akman Erkılıç
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Meltem Ökdem
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
104TürkçeDr. İzzet KaplanDr. İzzet Kaplan
Prof. Dr. Murat Gürkan Gülcan
Maarif Müfettişleri ve Okul Müdürlerin Öğretmen Ders Denetimi / Teacher Supervision Of School Education Supervisors And School Principals
142TürkçeDr. Öğr. Üyesi Meltem ÖkdemDr. Öğr. Üyesi Meltem Ökdem
Okul Müdürlerinin Öğretmenlere Karşı Uyguladıkları Mobbing Davranışları (Mahkemelere İntikal Eden Dava Örnekleriyle) / Mobbing Behaviors Of School Principals Against Teachers (with Examples Of Cases Referred To The Courts)
162TürkçeDr. Izzet KaplanDr. Izzet Kaplan
Covit 19 Pandemi Süreciyle İlgili Okul Yöneticilerinin Görüşleri / Opinions Of School Administrators On The Covit 19 Pandemic Process
170TürkçeDoç. Dr. Turan Akman ErkılıçDoç. Dr. Turan Akman Erkılıç
Dr. Engin Dilbaz
Uzaktan Eğitim Temalı Pandemi Araştırmalarının Değerlendirilmesi: Bir Meta - Sentez Çalışması / Evaluation Of Distance Education Themed Pandemic Studies: A Meta-synthesis Study
293TürkçeArş. Gör. Dr. Emre SönmezArş. Gör. Dr. Emre Sönmez
Okullarda Öğrenci Başarısını Destekleyen Bir Öğrenme Kültürü Oluşturma: Dört Boyutlu Bir Yapı / Creating A Culture Of Learning That Supports Student Success In Schools: A Four-dimensional Structure8. Oturum 30 Ekim 2021 Cumartesi 10:45-12:00
Salon: 19 MAYIS
Oturum Başkanı Prof. Dr. Asuman Seda Saracaloglu
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Gözde Eken Taşkaya
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
101TürkçeLisansüstü Öğrencisi Fatih KamçıProf. Dr. Murat Tuncer
Lisansüstü Öğrencisi Fatih Kamçı
Lisans Eğitimi Almış Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitime Yönelik Algıları / Perceptions Of Undergraduate Teachers Regarding The Postgraduate Education
138TürkçeLisansüstü Öğrencisi Müge VuralProf. Dr. Murat Tuncer
Lisansüstü Öğrencisi Müge Vural
Covid - 19 Pandemi Sürecinde Yürütülen Uzaktan Eğitimde Öğrenci Davranışlarının İncelenmesi / Investigation Of Student Behaviors In Distance Education Conducted During The Covid-19 Pandemic Process
154TürkçeProf. Dr. Asuman Seda SaracaloğluLisansüstü Öğrencisi Yavuz Çetin
Prof. Dr. Asuman Seda Saracaloğlu
Lise Öğrencilerinin Öğrenme Çevikliği Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları / High School Students' Learning Agility Scale: Validity And Reliability Studies
197TürkçeArş. Gör. Halit Ziya PakişProf. Dr. Murat Tuncer
Arş. Gör. Halit Ziya Pakiş
Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitim Sürecinde Dijital Okuryazarlık Becerileri ve Uzaktan Eğitime Yönelik Tutumları; Hakkâri Üniversitesi Örneği / Digital Literacy Skills And Attitudes Towards Distance Education In University Students In The Process Of Distance Education; Example Of Hakkari University
304İngilizceUzman Özge AydınUzman Özge Aydın
A Phenomenological Study On Thesis/dissertation Supervision Process From The Viewpoints Of Graduate Students


8. Oturum 30 Ekim 2021 Cumartesi 10:45-12:00
Salon: 23 NİSAN
Oturum Başkanı
Oturum Başkan Yardımcısı: Doç. Dr. Nazan Karakaş Özür
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
22TürkçeLisans Öğrencisi Hacer DurLisans Öğrencisi Hacer Dur
Arş. Gör. Galip Öner
Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Okula Uyum Problemlerine İlişkin İdareci ve Öğretmen Görüşleri / Opinions Of Administrators And Teachers On The Problems Of Adjusting To School Of Foreign Students
23TürkçeLisans Öğrencisi Şeyma ErarslanLisans Öğrencisi Şeyma Erarslan
Arş. Gör. Galip Öner
Bilim Merkezlerine Sosyal Bilimler Nasıl Entegre Edilebilir? / How Can Social Sciences Be Integrated Into Science Centers?
25TürkçeLisans Öğrencisi Dilara UlucanLisans Öğrencisi Dilara Ulucan
Lisans Öğrencisi İrfan Can Karaca
Arş. Gör. Galip Öner
Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görev Yaptıkları Şehrin Tarihi Mekânlarına Yönelik Farkındalıklarının İncelenmesi (Kayseri İli Örneği) / Investigation Of Social Studies Teachers' Awareness Of The Historical Places Of Their City (example Of Kayseri Province)
191TürkçeDoç. Dr. Nazan Karakaş ÖzürDoç. Dr. Nazan Karakaş Özür
Coğrafya Öğretiminde Modernleme Çabaları: 2005 Öğretim Programı Yöntem ve Teknikler Analizi / Modernizing Efforts In Geography Teaching: The 2005 Curriculum Methods And Techniques Analysis
251TürkçeÖğretmen Şahin AyvazoğluÖğretmen Şahin Ayvazoğlu
Öğretmen Hüsna Ayvazoğlu
Fen Mühendislik ve Girişimcilik Uygulamaları Hakkında Öğretmen Görüşleri / Teacher's Opınıons On Scıence Engıneerıng And Entrepreneurshıp Practıces
282TürkçeDr. Öğr. Üyesi Şenol Mail PalaDr. Öğr. Üyesi Şenol Mail Pala
Sosyal Bilgiler Dersi Kitaplarının Dijital Vatandaşlık Bağlamında İncelenmesi / Analysis Of Social Studies Textbooks In The Context Of Digital Citizenship
352TürkçeDr. Öğr. Üyesi Şenol Mail PalaDr. Öğr. Üyesi Şenol Mail Pala
2005 ve 2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Okuryazarlık Becerileri Açısından İncelenmesi / Investigation Of 2005 And 2018 Social Studies Curriculum In Terms Of Literacy Skills


9. Oturum 30 Ekim 2021 Cumartesi 13:30-14:45
Salon: GAZİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Alaattin Canbay
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
95TürkçeDoç. Dr. Özlem ÖmürDoç. Dr. Özlem Ömür
Dr. Çağla Serin Özparlak
Eğitimci Gözüyle Pandemi Öncesi ve Sonrasında Piyano Eğitimi / Piano Education During And After The Pandemic Process From The Perspective Of The Educator
222TürkçeLisansüstü Öğrencisi Almila UlusoyLisansüstü Öğrencisi Almila Ulusoy
Prof. Dr. Ferda Gürgan Öztürk
Müzik Öğretmenlerinin Uzaktan Piyano Eğitimine Yönelik Yarar Algıları / Benefit Perceptions Of Music Teachers For Distance Piano Education
286TürkçeProf. Dr. Alaattin CanbayProf. Dr. Alaattin Canbay
Lisansüstü Öğrencisi Sonat Başpınar
Pandemide Müzik Eğitimi ve İlköğretimde Uzaktan Eğitime Yönelik Yeni Yaklaşımlar / Pandemİde MÜzİk EĞİtİmİ Ve İlkÖĞretİmde Uzaktan EĞİtİme YÖnelİk Yenİ YaklaŞimlar9. Oturum 30 Ekim 2021 Cumartesi 13:30-14:45
Salon: 19 MAYIS
Oturum Başkanı Doç. Dr. Serkan Dinçer
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
157TürkçeLisansüstü Öğrencisi Aybala CesurLisansüstü Öğrencisi Aybala Cesur
Doç. Dr. Bengü Türkoğlu
Üniversite Öğrencilerinin Zihinlerindeki Baba Şeması ve İdeal Baba Figürlerinin İncelenmesi / Investigation Of The Father Scheme And Ideal Father Figures In The Minds Of University Students
165TürkçeÖğr. Gör. Ayfer BeylikProf. Dr. Alper Tolga Kumtepe
Arş. Gör. Aylin Öztürk
Doç. Dr. Sinan Aydın
Doç. Dr. İrfan Süral
Dr. Öğr. Üyesi İhsan Güneş
Prof. Dr. Evrim Genç Kumtepe
Öğr. Gör. Ayfer Beylik
Doç. Dr. Abdulkadir Karadeniz
Doç. Dr. Gürkan Öztürk
Prof. Dr. Arif Altun
Öğrenme Analitikleri Tabanlı Performans Değerlendirme Panellerine Yönelik Öğrenen Görüşleri / Learner Views On Learning Analytics Based Dashboards
209TürkçeÖğretmen Hamdi KaramanÖğretmen Hamdi Karaman
Doç. Dr. Ömer Yılar
Öğretmen Osman Aslan
Covid - 19 Salgını Sürecinde Türkçenin Yeterince Etkin Kullanılmadığı Yörelerde Uzaktan Türkçe Öğretiminin Değerlendirilmesi / Evaluation Of Distance Turkish Teaching In Areas Where Turkish Isn't Used Effectively Enough In The Covid-19 Outbreak
254TürkçeDr. Öğr. Üyesi Görkem İldaşDr. Öğr. Üyesi Görkem İldaş
Pandeminin Tv Ana Haber Bültenlerinde Yayınlanan Eğitim Haberlerine Etkisi Üzerine Bir İçerik Analizi / A Content Analysis On The Impact Of The Pandemic On Educational News Broadcast In Tv Prime News
316TürkçeDr. Seda ÇarıkçıDr. Seda Çarıkçı
Dr. Kader Arkan Sezgin
Uzman Ayhan Korkmaz
Eba Anaokulu Öğretmeni Olmak / Become An Eba Kindergarten Teacher
379TürkçeÖğretmen Emine KandinÖğretmen Emine Kandin
Acil Uzaktan Eğitim, Acil Uzaktan Öğretim / Emergency Remote Education- Emergency Remote Teaching9. Oturum 30 Ekim 2021 Cumartesi 13:30-14:45
Salon: 23 NİSAN
Oturum Başkanı Dr. Ayhan Özkan Kamu ve Eğitim Yönetimi Uzmanı Mülki İdare Amiri
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
257TürkçeÖğretmen Fatma KüçükmeleşProf. Dr. Türkay Nuri Tok
Öğretmen Fatma Küçükmeleş
Türk Eğitim Sistemi Sorunlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri ve Önerileri / Teachers' Opinions And Suggestions On The Problems Of The Turkish Education System
267TürkçeÖğretmen Mehmet İsmetoğluProf. Dr. Türkan Argon
Lisansüstü Öğrencisi Didem Çelik Yılmaz
Öğretmen Mehmet İsmetoğlu
Lisansüstü Öğrencisi Nevzat Öztürk
Uzaktan Eğitim Sürecinde Okul Aile İşbirliğinde Yaşanan Değişime Yönelik Paydaş Görüşleri / Stakeholder Views On The Change In School And Family Cooperation In The Distance Education Process
269TürkçeLisansüstü Öğrencisi Samet Mehmet Mehmet ÇetinLisansüstü Öğrencisi Samet Mehmet Mehmet Çetin
Prof. Dr. Mehmet Korkmaz
Ortaokul Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algıları ve Öğretmenlerin Yer Değiştirme Sebepleri Arasındaki İlişki / It Has Been Explained In The Researches That The Lack Of Managerial Knowledge Of The Administrators Causes The Teachers To Feel Distrust Towards The Administrators Due To The Understanding Of Management Far From Democratic Leadership Behaviors And Due To A Negative Working Environment. It Is Seen That The Problems Experienced In Schools Are Also Caused By The Management Skills Of School Administrators. Considering The Reasons For Teachers' Relocation, The Behavior Of School Administrators Can Be Shown As Th
345TürkçeÖğretmen Fatma GüzelgörürDoç. Dr. Esef Hakan Toytok
Öğretmen Fatma Güzelgörür
Okullardaki Örgütsel Belirsizlik Düzeyinin Örgütsel Depresyon Üzerindeki Etkisi / The Effect Of Organızatıonal Uncertaınty Level On Organızatıonal Depressıon In Schools
376TürkçeDr. Öğr. Üyesi Hatice TuranDr. Öğr. Üyesi Hatice Turan
Eğitimde Veriye Dayalı Karar Vermenin Kavramsal Çerçevesi ve Tımss 2019 Sonuçlarının Veriye Dayalı Karar Verme Bağlamında İncelenmesi / A Conceptual Framework For Data-driven Decision Making In Education And Analysis Of Timss 2019 Results In The Context Of Data-driven Decision Making9. Oturum 30 Ekim 2021 Cumartesi 13:30-14:45
Salon: 29 EKİM
Oturum Başkanı Prof. Dr. Çavuş Şahin
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Emrullah Akcan
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
290TürkçeDr. Öğr. Üyesi Emrullah AkcanDr. Öğr. Üyesi Emrullah Akcan
Lisansüstü Öğrencisi Sümeyye Dudu Türkcan
Mülteci/göçmen Öğrencilerin Sınıf Öğretmeni İmajına İlişkin Yaptıkları Çizimler / Draws Of Refugee/immigrant Students’ Regarding The Image Of The Class Teacher
335TürkçeProf. Dr. Çavuş ŞahinProf. Dr. Çavuş Şahin
Lisansüstü Öğrencisi Yasemin Selvi Şenyurt
Covid - 19 Salgınında Uzaktan Eğitim Sürecinde Web 2.0 Araçlarının Kullanımı ile İlgili Öğretmen Görüşleri / Teachers' Opinions On The Use Of Web 2.0 Tools In The Distance Education Process In The Covid-19 Epidemic
337TürkçeDr. Vahit Ağa YıldızDr. Vahit Ağa Yıldız
Prof. Dr. Durmuş Kılıç
Öğretmenler ve Öğretmen Adaylarında Duygusal Zeka: 2000 - 2020 Yılları Arasında Türkiye’de Yayımlanmış Makalelerin Eğilimleri / Emotional Intelligence In Teachers And Teacher Candidates: Trends Of Articles Published In Turkey Between The Years 2000-2020
343TürkçeLisansüstü Öğrencisi Büşra GülerLisansüstü Öğrencisi Büşra Güler
Dr. Öğr. Üyesi Ümit Polat
Süreli Çocuk Yayınlarında 3. Sınıf Hayat Bilgisi Dersi Kazanımlarının İncelenmesi: Mavi Kırlangıç Dergisi Örneği / Investİgaton Of 3rd Garde Lİfe Scİences Course Outcomes İn Chİldren’s Perİodİcals: The Example Mavİ KirlangiÇ Magazİne


9. Oturum 30 Ekim 2021 Cumartesi 13:30-14:45
Salon: 30 AĞUSTOS
Oturum Başkanı Prof. Dr. Mustafa Çelebi
Oturum Başkan Yardımcısı: Öğr. Gör. Dr. M. Emir Rüzgar
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
29TürkçeÖğretmen Tayfun ÜrekliÖğretmen Tayfun Ürekli
Prof. Dr. Nuri Doğan
Etwinning Projelerinin İlkokul Öğrencilerindeki Sosyal Yetkinlik Gelişimlerine Katkıları Hakkında Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri / The Primary School Teachers’ Opinions About The Contributions Of Etwinning Projects On The Social Competence Progress Of Primary School Students
60TürkçeÖğr. Gör. Dr. M. Emir RüzgarÖğr. Gör. Dr. M. Emir Rüzgar
Okullar Ne Öğretmeli: Liberalizm, Marksizm ve Varoluşçuluktan Yanıtlar / What Should Schools Teach: Answers From Liberalism, Marxism And Existentialism
156TürkçeLisansüstü Öğrencisi Mustafa ÇaprazLisansüstü Öğrencisi Mustafa Çapraz
Dr. Öğr. Üyesi Candan Hamurcu
Uzaktan Eğitimle Matematik Dersi Veren İlköğretim Kademesindeki Öğretmenlerin Ders Süreci ve Öğrenci Kazanımları Hakkındaki Görüşleri / Teachers In Primary Education Teaching Mathematics Lessons With Distance Education Views On Course Process And Student Achievements
239TürkçeDr. Eda ÖzDr. Eda Öz
Dr. Sevilay Aydemir
Prof. Dr. Gürcü Erdamar
Acil Uzaktan Eğitim Sürecinde Öğretim Programlarının Uygulanması: Sorunlar ve Öneriler / Implementation Of Curriculum In Emergency Remote Teaching Process: Problems And Suggestions
247TürkçeÖğr. Gör. Ramazan TanaşProf. Dr. Murat Tuncer
Öğr. Gör. Ramazan Tanaş
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İnternet Bağımlılıklarının Gelecek Beklentilerine Etkisi / The Impact Of Internet Addiction Of Vocational School Students On Their Future Expectations
248TürkçeÖğr. Gör. Ramazan TanaşProf. Dr. Murat Tuncer
Öğr. Gör. Ramazan Tanaş
Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Kariyer Stresi ile Mesleki Eğitime Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki / The Relationship Between Vocational School Students' Career Stress And Their Attitudes To Vocational Education


10. Oturum 30 Ekim 2021 Cumartesi 15:00-16:15
Salon: GAZİ
Oturum Başkanı Prof. Dr. Yasin Ünsal
Oturum Başkan Yardımcısı: Arş. Gör. Dr. Sevim Bezen
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
125TürkçeArş. Gör. Dr. Sevim BezenArş. Gör. Dr. Sevim Bezen
Prof. Dr. Celal Bayrak
Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevrim İçi Ortamda Gerçekleşen Fizik Dersine İlişkin Algılarının Metaforlar Aracılığıyla Belirlenmesi / Determining Secondary Education Students’ Perceptions Of Online Physics Lessons Through Metaphors
158TürkçeLisansüstü Öğrencisi İzel AslanLisansüstü Öğrencisi İzel Aslan
Prof. Dr. Mehmet Yılmaz
Covid - 19 Pandemisi ve Afetlerin Ekosistemler Üzerindeki Etkileriyle İlgili Öğrenci ve Öğretmenlerin Görüşlerinin Belirlenmesi / Determining The Views Of Students And Teachers On The Effects Of The Covid-19 Pandemic And Disasters On Ecosystems
203TürkçeLisansüstü Öğrencisi Ebru BayşarLisansüstü Öğrencisi Ebru Bayşar
Prof. Dr. Mehmet Yılmaz
Ortaokul Öğrencilerinin Böcekler ve Ekosistemlerin İşlerliğine Katkıları Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi / Determining The Opinions Of Secondary Students On Insects And Their Contribution To The Operational Ecosystem10. Oturum 30 Ekim 2021 Cumartesi 15:00-16:15
Salon: 19 MAYIS
Oturum Başkanı Prof. Dr. Selahattin Turan
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Bayram Bozkurt
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
61TürkçeLisansüstü Öğrencisi Gülseda Karaman YılmazLisansüstü Öğrencisi Gülseda Karaman Yılmaz
Prof. Dr. Şükran Tok
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Görev Yapan Kadın Yöneticilerin Kariyer Gelişimlerinin Önündeki Engellerin Cam Tavan Sendromu Bağlamında İncelenmesi (Cam Tavan) / Investigation Of The Obstacles To The Career Development Of Female Administrators Working In Schools Of The Ministry Of National Education In The Context Of Glass Ceiling Syndrome (glass Ceiling)
93TürkçeLisansüstü Öğrencisi Miray DoğanLisansüstü Öğrencisi Miray Doğan
Prof. Dr. Hasan Arslan
Pandemi Sonrasında Yükseköğretimde Hibrit Eğitim Modeli / Hybrid Education Model In Higher Education After The Pandemic
123TürkçeLisansüstü Öğrencisi Emrah KayaLisansüstü Öğrencisi Emrah Kaya
Lise Disiplin Anlayışlarının Evrimi: Cumhuriyetten Günümüze (1923 - 2018) / The Evolution Of High School Discipline: From The Republic To The Present (1923-2018)
273TürkçeDr. Öğr. Üyesi Bayram BozkurtDr. Öğr. Üyesi Bayram Bozkurt
Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Kara
Okul Yöneticilerinin İletişim Sürecinde Yaptıkları Hatalar: Nedenleri ve Etkileri / Mistakes Made By School Administrators In The Communication Process: Causes And Effects
295TürkçeDr. Öğr. Üyesi Mevlüt KaraDr. Öğr. Üyesi Mevlüt Kara
Doç. Dr. Fatih Bozbayındır
Öğretmenlerin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Genel Tutum ve Değerlerinin Okul Yöneticilerinin Görüşleri Doğrultusunda İncelenmesi / An Investigation Of Teachers' General Attitudes And Values Regarding The Teaching Profession According To The Opinions Of School Administrators10. Oturum 30 Ekim 2021 Cumartesi 15:00-16:15
Salon: 29 EKİM
Oturum Başkanı
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Ayna
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
96TürkçeDr. Öğr. Üyesi Yunus Emre AynaLisansüstü Öğrencisi Nur Sena Yiğit
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Tolan
Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Ayna
Sınıf Öğretmenlerinin Duygu Düzenleme ve Duyguları İfade Etme Düzeyleri ile Sınıf Yönetimi Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi / Examining The Relationship Between Classroom Teachers’ Levels Of Emotion Regulation And Expression Of Emotions And Classroom Management Skills
151İngilizceDr. Öğr. Üyesi Fikriye Alkım ArıDoç. Dr. Mustafa Kemal Yöntem
Dr. Öğr. Üyesi Fikriye Alkım Arı
Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Sarıkaya
The Beliefs About Appearance Scale (baas) Adaptation To Turkish: Reliability And Validity Study
198TürkçeÖğretmen Bilge TopaloğluÖğretmen Bilge Topaloğlu
Doç. Dr. Bilge Çam Aktaş
Okul Psikolojik Danışmanlarının Gözünden Mülteci Öğrenciler / Refugee Students From The Perspective Of School Counselors
321TürkçeDr. Öğr. Üyesi Yunus Emre AynaÖğr. Gör. Lerzan Yılmaz
Arş. Gör. Berfin Değer
Dr. Öğr. Üyesi Özlem Çakmak Tolan
Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Ayna
Üniversite Öğrencilerinde Öz - Duyarlılık ve Kişilerarası Duyarlılık ile Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişkiler / The Relationships Between Self-compassion, Interpersonal Sensitivity And Stress Coping Styles In University Students


10. Oturum 30 Ekim 2021 Cumartesi 15:00-16:15
Salon: 30 AĞUSTOS
Oturum Başkanı Doç. Dr. Ömer Yılar
Oturum Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bars
Bildiri NoSunum DiliSunanYazarlarAbstract Title / Bildiri Başlığı
109TürkçeLisansüstü Öğrencisi Esra YüceerLisansüstü Öğrencisi Esra Yüceer
Prof. Dr. Songül Tümkaya
Sınıf Öğretmenlerinin Mesleki Yenilikçilik Eğilimlerinin İncelenmesi / Investigation Classroom Teachers' Professional Innovation Tendency
183TürkçeÖğretmen Miraç BakkaloğluÖğretmen Miraç Bakkaloğlu
Prof. Dr. Taner Altun
İlkokul 4.sınıf Öğrencilerinin Yerel Tarih Farkındalık ve Tutumlarının Geliştirilmesine Yönelik Bir Aksiyon Araştırması Tasarımı / An Action Research Design For The Development Of Local History Awareness And Attitudes Of Primary School 4th Grade Students
223TürkçeLisansüstü Öğrencisi Elif Zengin AksuDoç. Dr. Ömer Yılar
Lisansüstü Öğrencisi Elif Zengin Aksu
İlkokul Öğrencileri İçin Hazırlanan “anadolu Masalları “nın İlettiği Değerler Yönünden İncelenmesi / An Investigation Of “anatolian Tales” Prepared For Primary School Students In Terms Of The Values They Convey