• Türkçe
  • English

IPCEDU 2020 - IPCEDU 2020 E-KitabıUluslararası Pegem Eğitim Kongresi'nde (IPCEDU-2020) sunulacak olan bildirilerin sahipleri dilerlerse; sunumları sırasında oturum başkanı ve dinleyicilerden almış oldukları dönütleri de kullanarak gözden geçirecekleri bildirilerini kitap formatına getirerek Eylül 2020’de yayımlanacak “IPCEDU-2020” e-kitabında kitap bölümü olarak basılması için başvuruda bulunabilirler. E-kitap için yayın kriterleri aşağıda belirtilmiştir:

Başvurular 1 Mayıs-1 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Değerlendirmeye alınan yayınlar 1 Temmuz-15 Ağustos 2020 tarihleri arasında değerlendirme kurulu, bölüm editörü ve editör tarafından incelenerek yazarlara 17 Ağustos 2020 tarihinde bilgilendirme yapılacaktır. Kabul edilen kitap bölümleri için yazarlara 30 Ağustos’a kadar süre tanınacak ve e-kitap 25 Eylül 2020’ye kadar yayımlanacaktır.

IPCEDU-2020 E-Kitabı Bölümleri İçin Kabul Kriterleri:
  • Bölümler en az 5, en fazla 40 sayfa olmalıdır (Calibri, 10 punto, tek satır aralığı).
  • Bölümlerin konusu açıklanan temaların en az birine girmeli ve ana tema ile paralellik göstermelidir.
  • Bölümler Türkçe ya da İngilizce  olmalı ve  dil sorunları olmamalıdır.
  • Çalışmada benzerlik (intihal) kontrolü yapılacak olup kaynakça gösterilmeyen cümleler barındırıyorsa, başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Birebir alıntılamalarda ise kaynakça gösterilse dahi %15’i geçmemesi gerekmektedir, kullanılan kaynaklar kaynakça listesinde verilmelidir.
  • Kitap bölümü örnek şablona göre düzenlenmelidir. İsteyen katılımcılara redaksiyon hizmeti verilecektir.